Gmail Schoolsoft

Leasing Kalkylator

kr
kr
mån
%

Kontantinsats normalt 10% av köpeskilling
Löptid normalt 5 år = 60 mån
Restvärde normalt 10%

Läs ett fjärde tekniskt år

Är du intresserad av att arbeta med teknik? Vill du få en utbildning som förbereder dig för arbetslivet och som ökar dina chanser att få jobb direkt efter gymnasiet? Då bör du söka det fjärde tekniska basåret, inriktning Produktionsteknik, på Smålands Tekniska College i Värnamo.

Det fjärde året vänder sig till elever som vill gå ett år till inom gymnasieskolan för att få en utbildning som ger mycket stora möjligheter att få jobb direkt. Det fjärde året ger också praktiska kunskaper som gör det lättare att klara en civilingenjörsutbildning.

Utbildningen tar ett läsår varav minst tio veckor är praktik på tekniska företag i regionen. Skolan har en god kvalitet på utbildningen samt ett etablerat samarbete med näringslivet. Efter fullbordad utbildning får studenten titeln Gymnasieingenjör.

Vem kan söka och vad krävs för behörighet?
Inför höstterminen 2015 gäller följande behörighetsregler:
* du ska ha en gymnasieexamen från Teknikprogrammet eller har en likvärdig utbildning, om en utbildning är likvärdig bedöms av respektive huvudman för utbildningen.
* du ska påbörja dina studier senast det kalenderår som du fyller 22 år.
Om du läser det tredje året på Teknikprogrammet kan du alltså göra ett studieuppehåll innan du kan påbörja det fjärde året men du måste påbörja utbildningen senast det år du fyller 22 år.

Ansökan
Sista ansökningsdatum är 29 maj 2015

Ansökan skickas till:

Smålands Tekniska College - T4
Postgatan 3
331 30  Värnamo

Du måste själv komplettera din ansökan med en kopia av din gymnasieexamen. Det måste ha inkommit senast den 19 juni. Kopian av gymnasieexamen skickas till samma ställe som du har skickat din ansökan.
OBS! Din ansökan är inte komplett förrän du har skickat in din gymnasieexamen!