Gmail Schoolsoft

Leasing Kalkylator

kr
kr
mån
%

Kontantinsats normalt 10% av köpeskilling
Löptid normalt 5 år = 60 mån
Restvärde normalt 10%

Smålands Tekniska College

Rektor

Lärare

<

Elvira Zahirovic

Rektor

tfn 0732 - 70 48 50

Presentation

På vår skola utbildar vi allmänbildade och ansvarsfulla tekniker med kompetenser som uppfyller de krav som dagens och morgondagens industri ställer. Lärandet begränsas inte till klassrummet utan sker i nära samarbete med företagen i regionen. Utbildning i verkligheten helt enkelt. Välkommen!
Elvira Zahirovic
>
<

Bozidar Lengel

Lärare

tfn 0701 - 90 76 28

Presentation

Mitt mål är att utbilda allmänbildade, ansvarsfulla tekniker för framtidens arbete med den senaste tekniken. De ska kunna se helheten inom den industriella verksamheten. Jag ska ge dem dessa förutsättningar genom CAD-, CAM- och CNC-teknik.
Bozidar Lengel
>
<

Victoria Werneskog

Lärare

tfn 0738 - 66 93 53

Presentation

Som lärare i samhällsämnen får jag vara med och bidra till att våra ungdomar inte bara blir skickliga tekniker utan även allmänbildade medborgare. Det känns riktigt bra att få arbeta på en skola där allt och alla är inriktade på att ge eleverna en utbildning av högsta möjliga kvalitet.
Victoria Werneskog
>
<

Ing-Britt Fransson

Lärare

tfn 0500-44 50 84

Presentation

Jag gillar mitt jobb som lärare i engelska. Vi jobbar i mindre grupper vilket ger mig stora möjligheter att nå kunskapsmålen och att individualisera undervisningen. Det ger mig också förutsättningarna att komma eleverna nära d v s hjälpa dom att utveckla sin sociala kompetens.
Ing-Britt Fransson
>
<

Catharina (Ina) Qvick

Lärare

tfn 0500-44 50 84

Presentation

Som lärare i kurserna i svenska känner jag mig lyckligt lottad att få delta i elevernas språkutveckling och få chansen att väcka deras intresse för litteraturhistoria och språkets utveckling. En utmaning är att få eleverna att förstå innerbörden av språkets olika sociala koder samt få dem att inse hur viktigt språket är för vår kommunikation mot omvärlden. Ett av mina mål är att alla elever skall nå sina kunskapsmål utifrån sina egna förutsättningar och få den kunskap de behöver i svenska för att bli allmänbildade samhällsmedborgare.
Catharina (Ina) Qvick
>