Gmail Schoolsoft

Leasing Kalkylator

kr
kr
mån
%

Kontantinsats normalt 10% av köpeskilling
Löptid normalt 5 år = 60 mån
Restvärde normalt 10%

Läs ett fjärde tekniskt år på Smålands Tekniska College i Värnamo

2015-05-13

Är du intresserad av att arbeta med teknik? Vill du få en utbildning som förbereder dig för arbetslivet och som ökar dina chanser att få jobb direkt efter gymnasiet? Då bör du söka det fjärde tekniska året, inriktning Produktionsteknik, på Smålands Tekniska College i Värnamo.

Det fjärde året vänder sig till elever som vill gå ett år till inom gymnasieskolan för att få en utbildning som ger mycket stora möjligheter att få ett jobb direkt. Det fjärde året ger också praktiska kunskaper som gör det lättare att klara en civilingenjörsutbildning.

Utbildningen tar ett läsår varav minst tio veckor är praktik på tekniska företag i regionen. Skolan har en god kvalitet på utbildningen samt ett etablerat samarbete med näringslivet. Efter fullbordad utbildning får studenten titeln Gymnasieingenjör.

Vem kan söka och vad krävs för behörighet?
Inför höstterminen 2015 gäller följande behörighetsregler:

  • du ska ha en gymnasieexamen från Teknikprogrammet eller har en likvärdig utbildning, om en utbildning är likvärdig bedöms av respektive huvudman för utbildningen,
  • du ska påbörja dina studier senast det kalenderår som du fyller 22 år.

Om du läser på tredje året på Teknikprogrammet kan du alltså göra ett studieuppehåll innan du påbörjar det fjärde året, men du måste påbörja utbildningen senast det år du fyller 22 år.

Ansökan
Sista ansökningsdatum är 29 maj 2015